Tin tuyển dụng

Tại đây bạn có thể tìm thấy đơn tuyển dụng phù hợp với bản thân. Nghiệp đoàn không chỉ tuyển dụng công việc 特定技能ーKỹ năng đặc định mà còn nhiều công việc cho các loại visa khác. Để ứng tuyển hãy nhấn nút đăng ký và điền thông tin của bạn. Nhớ ghi Mã số công việc muốn ứng tuyển tại dòng cuối cùng của form nhé. Ví dụ: BP0001.  Business Plaza sẽ liên lạc lại với bạn!

Còn nếu bạn chưa tìm thấy công việc phù hợp, bạn vẫn có thể đăng ký tại mẫu đăng ký phía dưới cho chúng tôi biết công việc, tư cách lưu trú, nguyện vọng của bạn, Business Plaza sẽ là cầu nối giữa bạn và nhà tuyển dụng.

Hãy để Business Plaza đồng hành cùng bạn trên con đường chinh phục Nhật Bản với tư cách 特定技能ーKỹ năng đặc định bằng cách đăng ký theo mẫu dưới đây. Chúng tôi sẽ tìm kiếm và kết nối hồ sơ của bạn với các nhà tuyển dụng phù hợp.