NGƯ NGHIỆP

Business Plaza tiếp tục giới thiệu đến các bạn kỳ thi kỹ năng đặc định ngành ngư nghiệp. Các bạn có thể tham khảo khi có nguyện vọng tham gia kỹ năng đặc định ngành này. 

Tổng quan về kỳ thi

Tổng hợp bài thi ngành Thủy sản

Đánh bắt: http://ac.prometric-jp.com/testlist/fisheries/index.html

Nuôi trồng: http://ac.prometric-jp.com/testlist/aquaculture/aquaculture_japan.html

Hãy để Business Plaza đồng hành cùng bạn trên con đường chinh phục Nhật Bản với tư cách kỹ năng đặc định bằng cách nhấn nút đăng ký .Chúng tôi sẽ tìm kiếm và kết nối hồ sơ của bạn với các nhà tuyển dụng phù hợp.