NÔNG NGHIỆP

Nông nghiệp là ngành tiếp nhận từ chế độ thực tập sinh kỹ năng nên các bạn kết thúc tốt đẹp kỳ thực tập sinh số 2 và số 3 có thể chuyển sang mà không đòi hỏi tham gia kỳ thi này. Tuy nhiên với những bạn từ ngành khác chuyển sang cần vượt qua kỳ thi này mới có thể tham gia chương trình kỹ năng đặc định.

Thông tin chung về kỳ thi

https://www.nca.or.jp/support/farmers/nogyosien/

耕種農業全般(栽培管理、農業機械、農業資材等)

畜産農業全般(飼養管理、農業機械、農業資材等)

Tổng hợp ngành nông nghiệp

Với lần đăng ký đầu tiên cần lập tài khoản Prometric.

Tạo tài khoản Prometric bằng cách bấm vào link sau :

Agriculture Skill Assessment Test | TOP | Prometric (prometric-jp.com)

Trình tự đăng ký dự thi giống với kỳ thi tiếng Nhật JFT, các bạn xem tại đây.

Thẻ lưu trú

Giấy dự thi ( được gửi đến trang cá nhân bạn in ra và mang đi thi)

Hãy để Business Plaza đồng hành cùng bạn trên con đường chinh phục Nhật Bản với tư cách kỹ năng đặc định bằng cách nhấn nút đăng ký . Chúng tôi sẽ tìm kiếm và kết nối hồ sơ của bạn với các nhà tuyển dụng phù hợp.