HÀNG KHÔNG

Ngành hàng không trước đây chưa từng có trong chế độ thực tập sinh kỹ năng. Đây là ngành tiếp nhận mới bạn có thể tham khảo khi muốn tham gia kỹ năng đặc định.

Thông tin chung về kỳ thi

 Gồm 2 ngành Bảo dưỡng máy bay 航空機整備 và Xử lý mặt đất sân bay 空港グランドハンドリング.

Tổng hợp ngành bảo dưỡng máy bay 航空機整備
Tổng hợp ngành xử lý mặt đất 空港グランドハンドリング

Thanh toán lệ phí thi bằng cách vào link STORE sau: https://jaeaexamfee.stores.jp/

Chọn 特定技能評価試験 受験料

Chn カートに入れる và nhập thông tin cá nhân

Chn お支払い情報の入力 chọn phương thức thanh toán

STORE gửi đến mail bạn link để đang ký dự thi

Bạn nhấn vào link, điền thông tin cá nhân và đăng ký

Ngành Bảo dưỡng máy bay 航空機整備 :2000 yên.

Ngành Xử lý mặt đất sân bay空港グランドハンドリング:4000 yên. 

Giấy tờ tùy thân

Phiếu dự thi

Hãy để Business Plaza đồng hành cùng bạn trên con đường chinh phục Nhật Bản với tư cách kỹ năng đặc định bằng cách nhấn nút đăng ký . Chúng tôi sẽ tìm kiếm và kết nối hồ sơ của bạn với các nhà tuyển dụng phù hợp.