CHĂM SÓC ĐIỀU DƯỠNG

Chăm sóc điều dưỡng là ngành có nhiều bạn quan tâm trong thời gian gần đây với chế độ lương hấp dẫn, công việc ổn định và có thể sử dụng tiếng Nhật một cách thường xuyên.

Hôm nay, Business Plaza sẽ giới thiệu về bài thi 特定技能介護ーKỹ năng đăc định ngành hộ lý này để các bạn có thông tin đầy đủ hơn khi muốn đăng ký dự thi.

Tổng quan về bài thi đánh giá ngành chăm sóc điều dưỡng

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_000117702.html#link2

Tổng hợp kỳ thi ngành hộ lý

    Tiếng Việt

www.jaccw.or.jp/wp-content/uploads/2020/09/kaigo_tokutei_ginou_vietnamese_20211015.pdf

     Tiếng Nhật 

https://www.jaccw.or.jp/wp-content/uploads/2020/09/kaigono_tokutei_ginou_20201006.pdf

Cách lập tài khoản Prometric, và đăng ký thi Chăm sóc điều dưỡng tương tự như đăng ký kỳ thi tiếng Nhật JFT, Business Plaza đã chia sẻ tại đây. Các bạn theo có thể tham khảo và đăng ký một cách dễ dàng.

Giấy tờ tùy thân : thẻ lưu trú hay hộ chiếu

Phiếu dự thi: gửi qua mail, bạn in ra và mang đi thi

Hãy để Business Plaza đồng hành cùng bạn trên con đường chinh phục Nhật Bản với tư cách kỹ năng đặc định bằng cách nhấn nút đăng ký . Chúng tôi sẽ tìm kiếm và kết nối hồ sơ của bạn với các nhà tuyển dụng phù hợp.