CÔNG NGHIỆP ĐÓNG TÀU VÀ THIẾT BỊ HÀNG HẢI

Ngành đóng tàu là 1 trong 14 ngành tiếp nhận lao động kỹ năng đặc đặc định. Kỳ thi có những đặc thù riêng so với những ngành khác. Business Plaza sẽ cùng các bạn tìm hiểu về bài thi này.

Thông tin chung về bài thi

https://www.classnk.or.jp/hp/ja/authentication/evaluation/index.html

Tổng hợp ngành đóng tàu và thiết bị hàng hải

Trước ngày dự đinh thi 3 tháng cần liên lạc với Hiệp hội hàng hải để được tư vấn.

Mỗi ngành trong đây có một cách đăng ký riêng một. Bạn có thể tham khảo thông tin tại trang Web phía trên.

Hãy để Business Plaza đồng hành cùng bạn trên con đường chinh phục Nhật Bản với tư cách kỹ năng đặc định bằng cách nhấn nút đăng ký . Chúng tôi sẽ tìm kiếm và kết nối hồ sơ của bạn với các nhà tuyển dụng phù hợp.