THÔNG TIN VỀ BÀI THI TỪNG NGÀNH

Mỗi ngành nghề có bài thi riêng và quy định riêng. Business Plaza đã tổng hợp thông tin về từng ngành nghề.Bạn có thể theo dõi tại đây.

Hãy để Business Plaza đồng hành cùng bạn trên con đường chinh phục Nhật Bản với tư cách kỹ năng đặc định bằng cách nhấn nút đăng ký . Nghiệp đoàn sẽ tìm kiếm và kết nối hồ sơ của bạn với các nhà tuyển dụng phù hợp.