quy trình tiếp nhận

Để bạn có cái nhìn tổng quát về quy trình tiếp nhận kỹ năng đặc định, Business Plaza giới thiệu đến các bạn từ khi bắt đầu tham  gia cho tới khi làm việc tại công ty tại Nhật Bản.Từ đây bạn có thể xây dựng kế hoạch học tập và chuẩn bị phù hợp với bản thân.

Quy trình tiếp nhận người nước ngoài theo tư cách kỹ năng đặc định 

Dù bạn ở Việt Nam hay ở Nhật Bản với các tư cách lưu trú khác nhau, bạn đều có thể chuyển đổi sang Kỹ năng đặc định khi đáp ứng các yêu cầu nhất định. Tóm tắt theo như bảng dưới đây:

Hãy để Business Plaza đồng hành cùng bạn trên con đường chinh phục Nhật Bản với tư cách kỹ năng đặc định bằng cách nhấn nút đăng ký . Chúng tôi sẽ tìm kiếm và kết nối hồ sơ của bạn với các nhà tuyển dụng phù hợp.