CÁC BÊN THAM GIA 

Với chế độ thực tập sinh, các bạn đã quen với khái niệm "Thực tập sinh", "công ty tiếp nhận", "nghiệp đoàn quản lý". Khi tham gia chương trình kỹ năng đặc định, các bạn sẽ làm quen với khái niệm mới về "lao động kỹ năng đặc định", "công ty tiếp nhận", và khái niệm mới "cơ quan hỗ trợ đăng ký". Hãy cùng tìm hiểu về các khái niệm này.

Lao động nước ngoài Kỹ năng đặc địnhー特定技能外国人

 Ngoài ra bạn cũng cần chú ý các tiêu chuẩn sau đây:

Công ty tiếp nhậnー特定技能所属機関

(1) Tiêu chuẩn cơ quan tiếp nhận

(2) Nghĩa vụ của cơ quan tiếp nhận

Cơ quan hỗ trợ đăng kýー登録支援機関

Là cơ quan được công ty tiếp nhận ủy thác có nhiệm vụ hỗ trợ lao động kỹ năng đặc định trong công việc và đời sống. 

(1) Tiêu chuẩn để được đăng ký.

(2) Nghĩa vụ của cơ quan hỗ trợ đăng ký

Hãy để Business Plaza đồng hành cùng bạn trên con đường chinh phục Nhật Bản với tư cách kỹ năng đặc định bằng cách nhấn nút đăng ký . Chúng tôi sẽ tìm kiếm và kết nối hồ sơ của bạn với các nhà tuyển dụng phù hợp.